Προσφέρεται δωρεάν ορθοπεδικό – νοσοκομειακό κρεβάτι

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων διαθέτει ορθοπεδικό – νοσοκομειακό κρεβάτι με ειδικό στρώμα και το σχετικό μηχανισμό ανύψωσης, κατάλληλο για χρήση από συνάδελφο που το έχει ανάγκη.

Το κρεβάτι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη που το χρησιμοποιούσε προηγουμένως συνάδελφος.

Το ειδικό κρεβάτι προσφέρεται δωρεάν σε οποιονδήποτε συνάδελφο το χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με το Σύλλογο Συνταξιούχων.