Νικηφόρος Βρεττάκος: Ο ποιητής της Ειρήνης και της Δικαιοσύνης