ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με την εξαγγελία κατάργησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από την ασφαλιστική σύμβουλο των Συλλόγων μας συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ), ιδιαίτερα μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης για κατάργησή της από 1.1.23. Επειδή πολλοί συνάδελφοι επικοινωνείτε μαζί μας για αυτό το θέμα και διακρίνουμε μία σύγχυση σχετικά με το τι είναι η ΕΕΑ, ποιους αφορά και πώς υπολογίζεται, η ασφαλιστική σύμβουλος των Συλλόγων μας, συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου συγκέντρωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας ενημερώσει υπεύθυνα και να απαντήσει στις βασικές απορίες που σας έχουν δημιουργηθεί.

– Η ΕΕΑ παρακρατείται από τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και κάποιες άλλες κατηγορίες.  Για πρώτη φορά επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του Ν3986/2011.

– Ο υπολογισμός της ΕΕΑ γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στις δηλώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για την επιβολή και τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων

– Επιβάλλεται κατά βάση στα εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ με τους παρακάτω κλιμακωτούς συντελεστές :

·        0 – 12000 0%

·        12.001-20.000 2,2%

·        20.001-30.000 5%

·        30.001-40.000 6,5%

·        40.001-65.000 7,5%

·        65.001-220.000 9%

·        220.001 και πάνω 10%

– Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό της ΕΕΑ κάποια εισοδήματα που ορίζονται με το άρθρο 43Α (όπως κάποιες αναπηρίες κλπ.).

 

Εν ολίγοις και συμπερασματικά η ΕΕΑ δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ειδικός φόρος και για αυτό έχει και τη συμπεριφορά του φόρου (π.χ. όποιος έχει κάποια αναπηρία με αποτέλεσμα να μην του παρακρατά φόρος το κράτος, δεν του παρακρατά ούτε την ΕΕΑ).

Πρόκειται για ένα φόρο που προκαταβάλλεται και γίνεται εκκαθάριση με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Επομένως, για να μπορέσετε να βγάλετε άκρη σχετικά με τη δική σας, προσωπική περίπτωση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εκκαθαριστικά σας σημειώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εν λόγω ΕΕΑ δε θα πρέπει να συγχέεται με την Εισφορά Αλληλεγγύης αποκλειστικά των συνταξιούχων (που ουσιαστικά τροφοδοτεί το λεγόμενο ΑΚΑΓΕ – Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Η Εισφορά Αλληλεγγύης των συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ – που είναι και μεγαλύτερο ποσό από το φόρο που αναφέραμε προηγουμένως – δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα καταργηθεί ή όχι, συνεπώς, μέχρι νεωτέρας, θεωρούμε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης  συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ θα παραμείνει. Αν υπάρξει σχετική διευκρίνιση, βεβαίως θα σας ενημερώσουμε άμεσα. *

 

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο υπολογισμού της ΕΕΑ και το πιθανό όφελός σας σε περίπτωση κατάργησης, σας παραθέτουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος νέου (συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13.5.16) και ένα παλαιού (συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.5.16) συνταξιούχου. Εξυπακούεται ότι η παρακράτηση θα σταματήσει μόνο σε όσους γίνεται. Για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα δε θα υπάρξει καμία διαφορά. Πρακτικά, όσοι έχουν χαμηλή σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ και δε διαθέτουν άλλα εισοδήματα, δεν τους παρακρατείται η ΕΕΑ και συνεπώς δε θα δουν καμία διαφορά μετά την κατάργησή της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

* Άλλωστε, η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήδη από το 2017 έχει ξεκινήσει ομαδικές αγωγές για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, οι οποίες αναμένουμε να εκδικαστούν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, επειδή ο Σύλλογος Συνταξιούχων δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ για αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να μην έχετε συμμετάσχει σε αυτές τις αγωγές, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει αυτές τις υποθέσεις και ερευνούμε αν υφίσταται δυνατότητα (είμαστε αισιόδοξοι ότι υφίσταται) προκειμένου να συμμετάσχουν έστω και τώρα σε ομαδικές αγωγές για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων οι συνάδελφοι που δεν είχαν συμμετάσχει όταν τις κατέθετε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Μόλις έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα θα σας ενημερώσουμε.