Το ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης σωματείων για τις μνημονιακές περικοπές, αποφασίζοντας ότι οι διεκδικήσεις για τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είναι αποδεκτές μόνο για το ενδεκάμηνο (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) και για όσους είχαν καταθέσει αγωγή μέχρι 30.7.20, δικαιώνοντας την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τις επιφυλάξεις που είχαμε εκφράσει τότε

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως θα θυμάστε, στο τέλος του 2020 αποδόθηκαν μετά από σχετική απόφαση του ΣτΕ αναδρομικά 11 μηνών (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) σε όλους τους συνταξιούχους, που αφορούσαν τα ποσά των περικοπών στις συντάξεις (ν. 4051/2012 και 4093/2012).

Εμείς βέβαια, συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας για το σύνολο του διαστήματος από το 2012 έως το 2018, έχοντας προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ωστόσο, μετά από την έκδοση της ως άνω απόφασης του ΣτΕ για το ενδεκάμηνο, ορισμένα σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις είχαν καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης της απόφασης, ώστε να συμπεριληφθούν και τα δώρα και τα επιδόματα αδείας και οι επικουρικές (οι οποίες βεβαίως δεν αφορούν εμάς τους προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα, καθόσον το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι αυτοδιαχειριζόμενος φορέας ΝΠΙΔ).

Τότε οι ασφαλιστικοί και νομικοί μας σύμβουλοι είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις και τους φόβους τους ότι αυτή η ενέργεια άλλων σωματείων και συνταξιουχικών οργανώσεων, μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στις διεκδικήσεις των δώρων και των επιδομάτων αδείας, καθόσον δε γινόταν με τον ενδεδειγμένο τρόπο (βλ. εδώ).

Δυστυχώς δικαιωθήκαμε στην εκτίμησή μας, γιατί το ΣτΕ με νέα απόφασή του απέρριψε αυτές τις αιτήσεις ακύρωσης, κρίνοντας ότι οι μνημονιακές περικοπές στα δώρα, τα επιδόματα αδείας και τις επικουρικές δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, παρά μόνον για το διάστημα του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016). Επιπλέον, το ενδεκάμηνο αυτό το δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει αγωγές έως την 30.07.2020.

Σας παραθέτουμε στη συνέχεια και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του νομικού μας συνεργάτη, δρ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει αναλάβει τις υποθέσεις αυτές :


ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

 ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ (ΔΩΡΑ)

 

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

            Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αριθμ. 1403-07/2022 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την 28.06.2022, απορρίφθηκαν, δυστυχώς, οι αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως σωματείων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα κατά της Κ.Υ.Α. Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα» (Β΄ 4536/14.10.2020). Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι μνημονιακές περικοπές (δώρα και επικουρικές) των συντάξεων δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, παρά μόνον για το διάστημα του ενδεκαμήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάϊος 2016). Επιπλέον, το ενδεκάμηνο αυτό το δικαιούνται μόνον όσοι έχουν ασκήσει αγωγές έως την 30.07.2020.

            Υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους που υπήρχαν, άσκησε το σύνολο των αγωγών που αφορούν τις εν λόγω περικοπές (δώρα) του ενδεκαμήνου πριν την 30.07.2020.

            Δυστυχώς, οι φόβοι που εκφράσαμε για την έκβαση των ως άνω δικών επαληθεύτηκαν. Επιβεβαιώθηκαν πρωτίστως οι επιφυλάξεις που εξ αρχής είχαμε για την αναγκαιότητα προσβολής της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως, αντί της διεξαγωγής πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ζητήματα των περικοπών των δώρων, δεδομένου ότι τα νομικά επιχειρήματα που αφορούν τα δώρα διαθέτουν αυτοτελή, ειδική και σοβαρή νομική τεκμηρίωση.  

            Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη του Συλλόγου σας που συμμετείχαν στις αγωγές μας για τα δώρα, δεν χρειάζεται να πράξουν αυτή τη στιγμή κάτι. Θα αναμένουμε τη διεξαγωγή των δικών, θα τους επιδικασθεί δε κατά πάσα πιθανότητα το ποσό που αντιστοιχεί στα δώρα του εν λόγω ενδεκαμήνου (πρακτικώς, 800 ευρώ), νομιμοτόκως.

                Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της υποθέσεως.   

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Εν ολίγοις, όπως είχαμε εκτιμήσει όταν έγιναν αυτές οι αιτήσεις ακύρωσης από άλλα σωματεία και συνταξιουχικές οργανώσεις, δυστυχώς επειδή δεν έγιναν με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ο δρ. Παπακωνσταντίνου θεωρούσε από τότε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει ξεχωριστή πιλοτική δίκη καθόσον το θέμα αυτό έχει διαφορετική νομική βάση και επιχειρήματα από τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων), υπήρξε αρνητικό αποτέλεσμα, αφού το ΣτΕ πλέον επιτρέπει τη συνέχιση των διεκδικήσεων μόνο για το αναφερόμενο ενδεκάμηνο και μόνο σε όσους έχουν καταθέσει αγωγή μέχρι 30.7.20.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια έχει πράγματι καταθέσει τις ομαδικές αγωγές έγκαιρα (άλλωστε ήμασταν από τα πρώτα σωματεία που κινήσαμε αυτές τις διαδικασίες), αλλά πλέον, μετά από αυτήν την αρνητική απόφαση που οφείλεται σε κακή κρίση άλλων σωματείων, συνταξιουχικών οργανώσεων και των νομικών τους συμβούλων, η διεκδίκηση θα περιοριστεί στο ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016.

Εννοείται ότι θα σας παρέχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του συγκεκριμένου θέματος και σε κάθε περίπτωση, για έγκυρη πληροφόρηση επί αυτών των θεμάτων, να παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας.

Έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια ότι όλες οι βασικές επιλογές και ενέργειές μας στα νομικά θέματα είτε εργατικού είτε ασφαλιστικού ενδιαφέροντος έχουν δικαιωθεί στον απόλυτο βαθμό. Έχουμε καταφέρει πολλά για τους συναδέλφους σε συνεργασία με τους κορυφαίους νομικούς συνεργάτες μας, όπως έχει αποδείξει η δουλειά και η αποτελεσματικότητά τους. Για αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι είμαστε η συνδικαλιστική οργάνωση με τις μεγάλες επιτυχίες προς όφελος των συναδέλφων μας.