Η συνδικαλιστική παραπλάνηση στο χώρο της Ιονικής έχει ονοματεπώνυμα