Πρόσκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51     ΤΗΛ.:   210 3250692 – 3 – 4 ,     FAX :   210 3311278

www.ionikienotita.gr                                                                               e-mail : info@ionikienotita.gr         

 .

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

.

Πρόσκληση Τακτικής

Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε τη Δευτέρα 30/05/2022 και αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Η πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την ημέρα Τετάρτη 08/06/2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για τη Δευτέρα 13/06/2022 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά. 

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε τρίτη Γενική Συνέλευση στις 15/06/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός θητείας διοικητικού συμβουλίου (2019-2022). Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και προϋπολογισμός έτους 2023. Λήψη απόφασης για την έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

2. Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός τόπου, χρόνου και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων της διεξαγωγής τους.

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

4. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

5. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ.  

Ο Σύλλογός μας καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου μας να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση!

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

         Σαράντος Φιλιππόπουλος                                                   Νίκος Αλεξόπουλος