ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων – Του συνάδελφου λογιστή Θωμά Γεωργίου

Συνάδελφοι,

Από τις 31.3.22 ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2021. Ωστόσο, οι απανωτές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών σε συνδυασμό μάλιστα με τις αλλαγές που θεσπίστηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουν μετατρέψει την υποβολή φορολογικής δήλωσης σε μία ιδιαιτέρως δύσβατη διαδικασία που κρύβει πολλές παγίδες.

Στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσής σας και εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο συνάδελφος λογιστής Θωμάς Γεωργίου παραθέτει αναλυτικές οδηγίες για να σας διευκολύνει, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία και να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως θα έχουν και αντίστοιχες συνέπειες.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022

Άνοιξε την 31/3/2022 η εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 30-06-2022.

Ο αναλογών φόρος της εμπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 78 του  άρθρου 72 του ν 4172/2013,  εξοφλείται σε οχτώ μηνιαίες (8) δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022, ενώ κάθε μία από τις επόμενες 7 δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Πολύ σημαντικό. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 30/6/2022, εάν ο αναλογών φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 2022 παρέχεται έκπτωση 3%.

 Αναδρομικά συντάξεων

Η δήλωση των αναδρομικών υποβάλλεται έως 31/12 του έτους είσπραξής των, δηλαδή ποσά που εισπράχθηκαν εντός του 2021 δηλώνονται έως 31/12/2022. Μπορεί όμως να υποβληθεί και τώρα, εάν έχει σταλεί από το ΤΑΠΙΛΤ το σχετικό αρχείο.

Αυτό ελέγχεται ως εξής:

Πηγαίνουμε, στο taxis , στη χρονιά που αφορούν τα αναδρομικά που έχουμε πάρει και τυπώνουμε το Ε1 της αρχικής /τελευταίας τροποποιητικής δήλωσης. Μετά  δημιουργούμε μία νέα τροποποιητική δήλωση και πατάμε «ενημέρωση βεβαιώσεων αποδοχών», οπότε και ενημερώνονται οι κωδικοί 303/304 με το νέο σύνολο των συντάξεων του έτους αναφοράς. Συγκρίνουμε  τους κωδικούς 303/304 του εκτυπωθέντος Ε1 της αρχικής /τελευταίας τροποποιητικής  δήλωσης, με τους κωδικούς 303/304 της  δημιουργηθείσας τροποποιητικής μας δήλωσης. Εάν είναι τα ίδια ποσά τότε δεν έχουν σταλεί ακόμα τα αναδρομικά. Οπότε βγαίνουμε από το taxis χωρίς να αποθηκεύσουμε ή να υποβάλλουμε την τροποποιητική δήλωση που δημιουργήσαμε.  Εάν τα ποσά της τροποποιητικής δήλωσης είναι μεγαλύτερα τότε η διαφορά τους θα πρέπει να είναι το ποσό των αναδρομικών που έχουμε εισπράξει και το οποίο γράφεται στη βεβαίωση συντάξεων, οπότε τότε  προχωράμε στην δημιουργία της τροποποιητικής. Με το μήνυμα ‘’ενημερώθηκαν οι αμοιβές’’ προχωράμε σε οριστικοποίηση της δήλωσης και την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού. Στο νέο εκκαθαριστικό αναγράφονται το αρχικό ποσό του οφειλόμενου φόρου και το νέο ποσό του φόρου. Εάν έχετε καταβάλει τον αρχικό φόρο τότε ο οφειλόμενος φόρος, από την τροποποιητική δήλωση, είναι η διαφορά μεταξύ του αρχικού και του νέου φόρου. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μπείτε, την επόμενη ημέρα από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης , στο taxis στην ‘’προσωποποιημένη πληροφόρηση’’ και θα δείτε το ποσό του φόρου που πραγματικά οφείλετε από την τροποποιητική δήλωση. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για αναδρομική δήλωση εισοδημάτων από σύνταξη δεν έχει πρόστιμο, εφόσον υποβληθεί μέχρι 31/12 του έτους είσπραξής των .    

Προσοχή. Μην αμελείτε την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γιατί  ο ΕΦΚΑ  στέλνει  τις αμοιβές αυτές στο TAXIS και διασταυρώνονται με τα δηλωμένα εισοδήματά σας. Εάν κληθείτε από τη Δ.Ο.Υ  να υποβάλετε τις συμπληρωματικές δηλώσεις, συνήθως  μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμα και τόκους που φτάνουν μέχρι και το 120% της αρχικής οφειλής, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.                    

 .

Σας παραθέτω πιο κάτω το πώς δηλώνονται και πώς φορολογούνται ορισμένες κατηγορίες  εισοδημάτων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων της Τράπεζας

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 2112/1920 (3198/55)

Η Αποζημίωση του Νόμου 2112/1920  (3198/55) που καταβάλλεται από την Τράπεζα – εργοδότη, υπολογίζεται και φορολογείται (άρθρο 15 ν. 4172/2013) με τους παρακάτω συντελεστές:

· Ποσό αποζημίωσης μέχρι €  60.000 δεν φορολογείται

· Ποσό αποζημίωσης από € 60.001 μέχρι € 100.000 φορολογείται με συντελεστή 10% . Φόρος 4.000  (100.000-60.000= 40.000 Χ  10% )

· Ποσό αποζημίωσης από € 100.001 μέχρι € 150.000 φορολογείται με συντελεστή 20%. Φόρος 14.000  ( 40.000Χ10% + 50.000 Χ  20%)

· Ποσό αποζημίωσης από € 150.001 και πάνω  φορολογείται με συντελεστή 30%. (40.000Χ10% +50.000 Χ  20% +………Χ30%= 14.000+…… )

Ο φόρος που υπολογίζεται με τον παραπάνω τρόπο αποδίδεται από την Τράπεζα στο Δημόσιο και  έτσι εξαντλείται η υποχρέωση φορολόγησης της αποζημίωσης.

Η αποζημίωση είναι εισόδημα που φορολογείται εφάπαξ με τους παραπάνω συντελεστές (παράγρ. 3 του άρθρ. 15 ν.  4172/2013). Με το ποσό της αποζημίωσης και του φόρου  ενημερώνεται, από την Τράπεζα, το taxis και το ποσό της αποζημίωσης εμφανίζεται στο έντυπο (Ε1) στον κωδικό 617 ή  618 του Πίνακα 6. Ο φόρος που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο, δεν απεικονίζεται πουθενά και ορθά, αφού απλά είναι πληροφοριακό στοιχείο και όχι στοιχείο ουσίας .

Σημαντικό. Η αποζημίωση ν. 2112/1920 εξαιρείται από την  ειδική εισφορά αλληλεγγύης  (ΠΟΛ 1166/20.6.2014).

Πολύ σημαντικό. Το ποσό της αποζημίωσης, μειωμένο κατά το φόρο που παρακρατήθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης.

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ

Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται και εισπράττουν από την Τράπεζα οι συνάδελφοι, με την έκδοσης  εφετειακής δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση ν.2112/1920 κυρίως, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%  ( ν. 4712/2013 άρθρο 40 παραγ. 2 και εδάφ. β  της παρ. 1  άρθρ. 64) . Όταν ο δικαιούχος των τόκων είναι φυσικό πρόσωπο, με την παρακράτηση του φόρου 15% , εξαντλείται η φορολογική  του υποχρέωση  (παρ. 4 του άρθρο 37  του  4172/2013). Επομένως  οι τόκοι, όπως και η αποζημίωση, φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης και δεν συναθροίζονται με τα άλλα εισοδήματα. Οι εισπραχθέντες τόκοι, που πρέπει να τους έχει στείλει η Τράπεζα στο Taxis, εμφανίζονται να αναγράφονται στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 667 ή 668  (αθροίζονται με τους τόκους των καταθέσεων) και ο αναλογών φόρος των τόκων στους κωδικούς 675 ή 676 (αθροίζονται με τους φόρους των τόκων καταθέσεων). Εάν δεν  έχει ενημερωθεί το taxis , τότε ζητήστε από την Τράπεζα να τα στείλει στο taxis.

Προσοχή. Πρέπει να δηλωθούν τα ποσά των τόκων, καθόσον οι εφετειακές αποφάσεις  κοινοποιούνται στη Δ.Ο.Υ και η Τράπεζα υποχρεούται να στείλει, και στέλνει στο taxis, τα καταβληθέντα, βάσει των οριστικών δικαστικών αποφάσεων, ποσά για αποζημίωση, τόκους, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης κ.λπ..

Σημαντικό: Οι τόκοι επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ, ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ , ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη δεν αναγράφεται πουθενά στη φορολογική δήλωση γιατί δεν συνιστά εισόδημα και κατά συνέπεια δεν φορολογείται,

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, από οποιαδήποτε αιτία, που συχνά επιδικάζεται, από τα δικαστήρια, δεν αναγράφεται πουθενά στη φορολογική δήλωση, αφού δεν συνιστά εισόδημα του λαβόντος, αλλά ανόρθωση προξενηθείσας σε αυτόν ζημιάς και συνεπώς δεν υπόκειται στο φόρο. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθ. απόφασης: 3980/2004)

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ)

Στέλνεται σε αρχείο από το Ταμείο και καταχωρείται στο έντυπο Ε1  στους κωδικούς  781 ή 782.

Το εφάπαξ απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος.

Σημαντικό .Το εφάπαξ δεν επιβαρύνεται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πολύ σημαντικό. Το ποσό του εφάπαξ  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης αφού νόμιμα απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος.

 

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθροίζονται όλα  τα δηλούμενα εισοδήματα τα οποία έχουν εισφορά αλληλεγγύης  και εφαρμόζονται τα παρακάτω ποσοστά:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης%

Εισφορά αλληλεγγύης κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήμα­τος (ευρώ)

Σύνολο εισφοράς αλληλεγγύης (ευρώ)

12.000

0

0,00

12.000

0,00

8.000

2,2

176,00

20.000

176,00

10.000

5

500,00

30.000

676,00

10.000

6,5

650,00

40.000

1.326,00

25.000

7,5

1.875,00

65.000

3.201,00

155.000

9

13.950,00

220.000

17.151,00

Υπερβάλλον

10

 

 

 

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα ποσά των λογαριασμών αρωγής των παιδιών, σύμφωνα με την 250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, είναι αφορολόγητα γιατί συστάθηκαν για την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών, δεν υπόκεινται σε φόρο (περιπτ. γ΄της παρ.4 του άρθρου 45 ΚΦΕ) και συνεπώς    δεν υπάγονται και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.(ΑΠ Δ12Α1070068 ΕΞ 5.5.2014).  Επομένως δεν δηλώνονται πουθενά.


Για οποιαδήποτε  ιδιαίτερη περίπτωση, μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας στο Σύλλογο για να σας απαντήσουμε, αν χρειαστεί, και κατ’ ιδίαν.   

Αθήνα 2/4/2022

Θωμάς Γεωργίου