Οι έρευνες της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου συνεχίζουν να έχουν απήχηση σε όλη την Ελλάδα