Μάνος Νικολουδάκης : Ο «Ερωτόκριτος» της Ιονικής Οικογένειας!