Επικοινωνία με την τράπεζα για να παραμείνει αμετάβλητη η κάλυψη από την ΑΧΑ ασφαλιστική (νυν Generali 1) για τους συναδέλφους συνταξιούχους που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31.12.13