Βαρύ πένθος στην Ιονική Οικογένεια! Έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Στυλιανός, γιος του συναδέλφου μας Γιάννη Στυλιανού