Ύμνος στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από το συνάδελφο Γιώργο Κονταρίνη