25/8 & 26/8 οι ημερομηνίες καταβολής της κύριας σύνταξής μας – Συνεχίζονται τα προβλήματα στην πίστωση των αναδρομικών των νέων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης