Διευκρινίσεις για τις πιστώσεις των αναδρομικών των νέων συνταξιούχων (μετά από 13.5.16) με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης