Με ένα απλό αίτημα στη Διεύθυνση Προσωπικού και την παροχή e-mail αποστέλλονται οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από την τράπεζα για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου προχωρά άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).

Προκειμένου κάποιος συνάδελφος να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις αγωγές πρέπει βεβαίως να καταθέσει τα απαιτούμενα από το δικηγορικό γραφείο δικαιολογητικά και έγγραφα (βλ. εδώ) μέχρι τις 28 Ιουνίου.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους που χρειάζεται να προσκομίσουν τις ετήσιες βεβαιώσεις της Alpha Bank για τις αποδοχές τους για τα έτη 2002 και 2003, ότι αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι είτε να τηλεφωνήσετε είτε να αποστείλετε ένα email στη Διεύθυνση Προσωπικού της τράπεζας για να τους ενημερώσετε για αυτό το αίτημά σας και η τράπεζα θα αποστείλει στο email σας τις βεβαιώσεις αποδοχών σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η τράπεζα διαθέτει στοιχεία μόνο από το 2002 και εφεξής.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές σπεύσατε να καταθέσετε τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι τις 28.6.21, γιατί, όπως σας έχουμε τονίσει, αυτή η προθεσμία είναι καταληκτική.

 .

* Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).