ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, του συνάδελφου Θωμά Γεωργίου

Συνάδελφοι,

Οι δαιδαλώδεις φορολογικές διατάξεις και απανωτές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν μετατρέψει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε ένα… δυσεπίλυτο γρίφο. Προσθέτοντας σε αυτή τη διαδικασία και τις αλλαγές που θεσπίστηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι λογικό ακόμα και οι επαγγελματίες να έχουν σαστίσει και μπορείτε όλοι να καταλάβετε ότι σε κάθε βήμα καραδοκούν παγίδες…

Στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσής σας και εν όψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο συνάδελφος λογιστής Θωμάς Γεωργίου παραθέτει οδηγίες για να σας διευκολύνει, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία και να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που ενδεχομένως θα έχουν και αντίστοιχες συνέπειες.

.


Η έναρξη υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων  έγινε στις 27/5/2021 και η λήξη της περιόδου υποβολής των εμπρόθεσμων δηλώσεων είναι η 27/8/2021.  (εγκύκλιος Ε 2102/20.5.21)

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι ο αναλογών φόρος της εμπρόθεσμης δήλωσης εξοφλείται  σε οχτώ μηνιαίες δόσεις των δύο πρώτων καταβαλλομένων έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 ενώ κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Σημαντικό. Για δηλώσεις που υποβληθούν μέχρι 28/7/2021 εάν ο αναλογών φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 2021 παρέχεται έκπτωση 3%.

 

 Αναδρομικά συντάξεων

Οι δηλώσεις των αναδρομικών υποβάλλονται έως 31/12 του έτους είσπραξής τους, δηλαδή ποσά που εισπράχθηκαν εντός του 2020 δηλώνονται έως 31/12/2021. Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες  η σχετική πλατφόρμα των αναδρομικών των συντάξεων θα ανοίξει μετά τη λήξη των κανονικών δηλώσεων περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για αναδρομική δήλωση εισοδημάτων από σύνταξη δεν έχει πρόστιμο,  γιατί δεν ευθύνεται ο φορολογούμενος για τη μη έγκαιρη έκδοση της βεβαίωσης σύνταξης.    

Προσοχή! Μην αμελήσετε την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης γιατί ο ΕΦΚΑ θα έχει στείλει τις αμοιβές αυτές στο TAXIS και θα έχει γίνει διασταύρωση των εισοδημάτων σας. Εάν κληθείτε από τη Δ.Ο.Υ  να υποβάλετε τίς συμπληρωματικές δηλώσεις, συνήθως  μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμα και τόκους που φτάνουν μέχρι και το 120% της αρχικής οφειλής, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.                    

 Παρακάτω σας παραθέτω τον τρόπο φορολόγησης ή μη  ορισμένων κατηγοριών  εισοδημάτων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων της Τράπεζας:

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν 2112/1920 (3198/55)

Η Αποζημίωση του Νόμου 2112/1920  (3198/55)  που καταβάλλεται από την Τράπεζα – εργοδότη έχει φορολογηθεί (άρθρο 15 ν. 4172/2013) με τους παρακάτω συντελεστές:

·         Ποσό αποζημίωσης μέχρι €  60.000 δεν φορολογείται

·         Ποσό αποζημίωσης από € 60.001 μέχρι € 100.000 φορολογείται με συντελεστή 10% (δηλ  40.000 Χ  10% = 4.000 το μέγιστο)

·         Ποσό αποζημίωσης από € 100.001 μέχρι € 150.000 φορολογείται με συντελεστή 20% (δηλ  50.000 Χ  20% = 10.000 το μέγιστο)

·         Ποσό αποζημίωσης από € 150.001 και πάνω  φορολογείται με συντελεστή 30%  .

Το φόρο που υπολογίζεται με τον παραπάνω τρόπο τον αποδίδει η Τράπεζα στο Δημόσιο, και έτσι εξαντλείται η υποχρέωση φορολόγησης της αποζημίωσης.

Η αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου  4172/2013, είναι εισόδημα που φορολογείται εφάπαξ με τους παραπάνω συντελεστές και εξαιρείται  από  την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΠΟΛ 1166/20.6.2014). Με το ποσό της αποζημίωσης ενημερώνεται, από την Τράπεζα, το taxis και εμφανίζεται στο έντυπο  (Ε1) στον κωδικό 617 ή  618 του Πίνακα 6. Ο φόρος που παρακρατήθηκε δεν απεικονίζεται πουθενά, και ορθά, αφού απλά είναι πληροφοριακό στοιχείο και όχι στοιχείο ουσίας.

Η αποζημίωση ν. 2112/1920 δεν επιβαρύνεται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πολύ σημαντικό. Το ποσό της αποζημίωσης , μειωμένο κατά το φόρο που παρακρατήθηκε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης  χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, επειδή είναι εισόδημα που, νόμιμα, έχει φορολογηθεί  αυτοτελώς.

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ

Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται και εισπράττουν από την Τράπεζα οι συνάδελφοι, με την έκδοσης της εφετειακής δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση ν.2112/1920 κυρίως, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15% ( ν. 4712/2013 άρθρο 40 παράγ. 2 και εδάφιο β  της παραγρ. 1  του άρθρου 64). Σύμφωνα δε με την παράγρ.4 του άρθρου 37  του ιδίου ως άνω νόμου (4172/2013), όταν ο δικαιούχος των τόκων είναι  φυσικό πρόσωπο, με την παρακράτηση του φόρου 15%, εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση.

Επομένως οι τόκοι, όπως και η αποζημίωση, φορολογούνται αυτοτελώς και δεν συναθροίζονται με τα άλλα εισοδήματα. Οι εισπραχθέντες τόκοι, που πρέπει να τους έχει στείλει η Τράπεζα στο TAXIS, εμφανίζονται να αναγράφονται στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 667 ή 668  (αθροίζονται με τους τόκους των καταθέσεων) και ο αναλογών φόρος των τόκων στους κωδικούς 675 ή 676 (αθροίζονται με τους φόρους των τόκων καταθέσεων). Εάν δεν  έχει ενημερωθεί το taxis από την Τράπεζα, ζητάτε από την Τράπεζα να τα στείλει στο taxis.

Προσοχή: Οι τόκοι επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη δεν αναγράφεται πουθενά στη φορολογική δήλωση γιατί δεν συνιστά εισόδημα και κατά συνέπεια δεν φορολογείται.

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Η αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, από οποιαδήποτε αιτία, που συχνά επιδικάζεται από τα δικαστήρια, δεν αναγράφεται πουθενά στη φορολογική δήλωση, αφού δεν συνιστά εισόδημα του λαβόντος, αλλά ανόρθωση προξενηθείσας σε αυτόν ζημιάς και συνεπώς δεν υπόκειται στο φόρο. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθ. απόφασης: 3980/2004).

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ)

Στέλνεται σε αρχείο από το Ταμείο και καταχωρείται στο έντυπο Ε1  στους κωδικούς  781 ή 782.

Απαλλάσσεται της φορολογίας. Δεν επιβαρύνεται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πολύ σημαντικό. Το ποσό του εφάπαξ  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης αφού  νόμιμα  απαλλάσσεται της  φορολογίας εισοδήματος.

 

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Αθροίζονται όλα  τα δηλούμενα εισοδήματα τα οποία έχουν εισφορά αλληλεγγύης και εφαρμόζονται τα παρακάτω ποσοστά:

                                                      

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα ποσά των λογαριασμών αρωγής των παιδιών, σύμφωνα με την 250/1996 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, είναι αφορολόγητα γιατί συστάθηκαν για την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών, δεν υπόκεινται σε φόρο (περίπτ. γ΄της παραγρ.4 του άρθρου 45 ΚΦΕ) και συνεπώς δεν υπάγονται και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΑΠ Δ12Α1070068 ΕΞ 5.5.2014). Επομένως δεν δηλώνονται πουθενά.

Για οποιαδήποτε  ιδιαίτερη περίπτωση,  μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας στο Σύλλογο για να σας απαντήσουμε, αν χρειαστεί, και κατ’ ιδίαν.   

Αθήνα 1/6/2021

Θ . Γεωργίου