Τελευταία παράταση μέχρι τις 28/6/21 της προθεσμίας κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16) – ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα υπάρξει νέα παράταση!

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου προχωρά άμεσα σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).

Η προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, την οποία είχε θέσει ο δρ. Παπακωνσταντίνου εν όψει της πιλοτικής δίκης, ήταν η 18η Μαΐου 2021. Ωστόσο, λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων για την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού που κατανοούμε ότι προκαλούν προβλήματα στη συγκέντρωση και προσκόμιση ή αποστολή των δικαιολογητικών, σε συνδυασμό μάλιστα με το γεγονός ότι τελικά η πρότυπη πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο (αρχικά υπήρχαν πιθανότητες για ορισμό της τον Ιούνιο και για αυτό ήταν τόσο ασφυκτικό το χρονικό περιθώριο), αποστείλαμε στο δρ. Παπακωνσταντίνου την κάτωθι επιστολή, ζητώντας την παράταση της προθεσμίας:


Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Α.Π. : 14

Προς : Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου

Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα

 

Θέμα : Νέα παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16)

 

Δρ. Παπακωνσταντίνου,

Όπως γνωρίζετε, μετά από την επικοινωνία και τη συνεννόηση που είχαμε, έχετε αναλάβει τις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16).

Η τελευταία προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής που είχατε θέσει (λαμβάνοντας υπ’όψη και τα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας) για τους συναδέλφους μας που θέλουν να συμμετάσχουν ήταν η 18η Μαΐου 2021.

Ωστόσο, επειδή πολλά από αυτά τα μέτρα συνεχίζουν, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειές των συναδέλφων μας συνταξιούχων για τη συγκέντρωση και προσκόμιση των δικαιολογητικών και καθόσον εν τέλει η πιλοτική δίκη για την υπόθεσή μας ορίστηκε για το Νοέμβριο (ενώ αρχικά υπήρχε η πιθανότητα ορισμού για τον Ιούνιο), σας ζητάμε να παρατείνετε αυτήν την προθεσμία τουλάχιστον για έναν ακόμα μήνα.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα στο οποίο δε θα αρνηθείτε, προκειμένου να μη στερήσουμε από συναδέλφους μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γ. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιπόπουλος                Νικόλαος Αλεξόπουλος


Πράγματι, ο δρ. Παπακωνσταντίνου, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δυσχεραίνουν τη διαδικασία, με την κάτωθι επιστολή μας ενημερώνει ότι η συγκέντρωση και προσκόμιση/αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως τονίζει ο δρ. Παπακωνσταντίνου στην κάτωθι επιστολή, η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί νέα παράταση κι αυτό γιατί μπορεί η πιλοτική δίκη να ορίστηκε για το Νοέμβριο, αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ενδιαφερόντων είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες και χρονοβόρες αφού θα πρέπει μέχρι την έναρξη της πιλοτικής δίκης:

·        Να υπολογιστεί η σύνταξη κάθε συμμετέχοντος με τη διαδικασία διεκδίκησης

·        Να υπολογιστούν οι διαφορές που προκύπτουν από 1/1/19 και μετά με τα νέα ποσά

·        Να προετοιμαστεί και να κατατεθεί η αγωγή στο Πρωτοδικείο

·        Να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό μέρος συμμετοχής στην πιλοτική δίκη

Συνεπώς όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, σας προτρέπουμε να προσκομίσετε/αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (είτε στο Σύλλογό μας είτε στο νομικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου) το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι 28.6.21, καθόσον τονίζουμε ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση!


ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

            Σε απάντηση της από 17.05.2021 επιστολής σας, με την οποία μας ενημερώνετε για τη συνεχιζόμενη, λόγω της πανδημίας, δυσχέρεια αρκετών εκ των μελών του Συλλόγου στη συγκέντρωση και αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών που αφορούν την υπόψη υπόθεση και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αποστολής των στοιχείων αυτών, η οποία έληγε την 18.05.2021 παρατείνεται έως την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Η εν λόγω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένης της σοβαρής προεργασίας που απαιτείται, ιδίως για τον προσδιορισμό των διεκδικουμένων ποσών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε σχετικά τα δημοσιεύματά μας εδώ και εδώ) μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).