Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης και έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης με ευμενέστερο νόμο για ορισμένους από τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν προ Νόμου Κατρούγκαλου, αλλά η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδόθηκε μετά τις 13/5/16 

Συνάδελφοι,

Μετά από το δημοσίευμά μας της προηγούμενης εβδομάδας στο οποίο αναφερόμασταν  στη δυνατότητα ανάκλησης και έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης με πιο συμφέρον τρόπο για ορισμένους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν προ Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016), αλλά η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδόθηκε μετά τις 13/5/16 (βλ. αναλυτικά εδώ), σωρεία συναδέλφων επικοινώνησαν με το Σύλλογό μας εκφράζοντας τις απορίες και τα ερωτήματά τους σχετικά με αυτό το θέμα.

· Εν συντομία σας υπενθυμίζουμε ότι το θέμα αυτό και η δυνατότητα ανάκλησης αφορά μόνο όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Νόμο Κατρούγκαλου, αλλά η ημερομηνία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης είναι μετά από τις 13/5/16.

· Όπως σας είχαμε αναφέρει στο ως άνω δημοσίευμά μας, επειδή αυτή η δυνατότητα αφορά συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων και υπό προϋποθέσεις, τονίζουμε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να αποβεί συμφέρουσα είτε για όσους η έναρξη της συνταξιοδότησής τους είχε γίνει λίγους μήνες πριν την 13/5/16 (έναρξη ισχύος Νόμου Κατρύγκαλου), είτε για όσους είχαν υψηλές αποδοχές (επιδόματα) πέραν από τη  βασική μισθοδοσία, είτε για όσους είχαν όσο το δυνατόν περισσότερα έτη στην τράπεζα.

· Σας έχουμε αναλύσει επανειλημμένα τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με το Νόμο Κατρούγκαλου. Ουσιαστικά οι συντάξεις μας αποτελούνται από τρία ποσά :

Α. Η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ (για όσους έχουν πάνω από 20 έτη ασφάλισης και δε λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη)

Β. Η ανταποδοτική σύνταξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Κατρούγκαλου

Γ. Η ανταποδοτική σύνταξη με τα επιπλέον ποσοστά για τα έτη ασφάλισης στην τράπεζα (μετά το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που υπέβαλε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και έγινε αποδεκτό)

Όπως σας είχαμε αναφέρει, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς και κατά περίπτωση οι υποθέσεις των συναδέλφων που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προς το συμφέρον τους το αίτημα ανάκλησης (ότι δηλαδή η σύνταξη που θα ληφθεί από 13/5/16 και τα αναδρομικά αυτής, θα υπερβαίνουν το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει ο συνταξιούχος από την ημερομηνία που είχε λάβει τη σύνταξή του μέχρι και την13/5/16). Για να μπορούμε να σας δώσουμε μία εικόνα αν πράγματι σας συμφέρει ο νέος υπολογισμός, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το Σύλλογό μας ώστε οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να εξετάσουν την περίπτωσή σας.

*Σημειώστε ότι επειδή το θέμα των επιπλέον ποσοστών αναπλήρωσης από την εργασία μας στην τράπεζα το ανέδειξε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και επειδή τα ποσοστά αυτά είναι διαφορετικά για κάθε έτος, έχουμε στη διάθεσή μας εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα για να υπολογίσουμε ποιο θα είναι το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης (πέραν των ποσοστών του Νόμου Κατρούγκαλου) που αντιστοιχεί στην περίπτωση του καθενός συναδέλφου.

· Για την εξέταση της κάθε περίπτωσης θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τη συνταξιοδοτική σας απόφαση (εκδοθείσα οπωσδήποτε μετά τις 13/5/16) και κάποιες (έστω και μία) μισθοδοσίες από τα έτη 2002 και 2003.

 .

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους συναδέλφους που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με όσα διατυπώσαμε παραπάνω, να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με το Σύλλογό μας.