Δυνατότητα ανάκλησης συνταξιοδοτικής απόφασης και έκδοση νέας με τις ευμενέστερες διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου – Να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ Νόμου Κατρούγκαλου, αλλά η οριστική απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδόθηκε μετά τις 13/5/16


Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και το ασφαλιστικό και νομικό μας επιτελείο, δεν αφήνουμε κανένα θέμα που αφορά τους συναδέλφους μας χωρίς να το εξετάσουμε με σοβαρότητα προκειμένου να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη προς το συμφέρον σας.

Με το από 17/2/21 δημοσίευμά μας (βλ. αναλυτικά εδώ) σας είχαμε ενημερώσει ότι είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τον υπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης με βάση το σύνολο των αποδοχών μας (όπως ισχύει για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά το Νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016), που θα σημάνει νέες αυξήσεις για τους προερχόμενους από την Ιονική.

Επιδίωξή μας από όταν είχαμε καταθέσει τις ενστάσεις για τα ενημερωτικά σημειώματα του Ιανουαρίου του 2019 και τον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεών μας, ήταν να γίνει ο επανυπολογισμός των συνταξιούχων (παλαιών – προ του Νόμου Κατρούγκαλου) προερχόμενων από την Ιονική υπολογίζοντας την ανταποδοτική μας σύνταξη με βάση το σύνολο των αποδοχών μας, κάτι που θα ήταν προς το απόλυτο συμφέρον όλων των συνταξιούχων συναδέλφων μας που τους έγινε επανυπολογισμός της σύνταξής τους.

Δυστυχώς πλέον δε διαβλέπουμε πρόθεση να διορθωθεί αυτή η αδικία και επομένως μετά από συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις ενέργειες για τη διεκδίκηση αυτής της σημαντικής υπόθεσης μέσω ομαδικών αγωγών. Πριν όμως ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε μία κατηγορία συναδέλφων που πιθανώς να μπορέσει να διεκδικήσει το νέο τρόπο υπολογισμού (βάσει Νόμου Κατρούγκαλου) αποφεύγοντας τη νομική οδό (με την απώλεια όμως του συνόλου των συντάξεων που έλαβαν μέχρι 13/5/2016).

Αναφερόμαστε σε όσους συναδέλφους δικαιούνταν σύνταξη πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν την 13/5/16, αλλά η οριστική συνταξιοδοτική τους απόφαση εκδόθηκε μετά από αυτήν την ημερομηνία, όταν πλέον ήταν σε ισχύ ο Νόμος Κατρούγκαλου.

Καλούμε αυτούς τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής τους απόφασης και έκδοσης νέας συνταξιοδοτικής απόφασης, σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου. Κι αυτό γιατί κατά τη Γενική Αρχή του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται κατ’ αρχάς με βάση το ισχύον κατά το χρονικό διάστημα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης νομοθετικό καθεστώς. Εάν όμως, μέχρι να κριθεί οριστικά αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εκδοθεί ευμενέστερος νόμος, τότε υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος για τον ασφαλισμένο νόμος, ασφαλώς υπό προϋποθέσεις.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετεβλήθη η νομοθεσία ενώ βρισκόταν σε εκκρεμότητα η υπόθεση συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου και αυτή η μεταβολή δε λήφθηκε υπ’ όψη, υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αποφάσεως προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες προς τον ασφαλισμένο.

Τονίζουμε όμως ότι σε αυτήν την περίπτωση, όπως είναι ευνόητο, η συνταξιοδότηση θα ξεκινά από την έναρξη ισχύος του Νόμου (στην προκειμένη περίπτωση από 13/5/16).

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι θα ζητηθούν πίσω τα ποσά που είχαν λάβει οι εν λόγω συνάδελφοι μέχρι 13/5/16. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σε αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μας ότι τυχόν ανάκληση της απόφασης συνταξιοδότησής τους, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, δε θα μπορέσει να επανακληθεί.

Συνεπώς, θα πρέπει, προτού κατατεθεί αίτημα ανάκλησης, να εξεταστούν ενδελεχώς και κατά περίπτωση οι υποθέσεις των συναδέλφων που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προς το συμφέρον τους το αίτημα ανάκλησης (ότι δηλαδή η σύνταξη που θα ληφθεί από 13/5/16 και τα αναδρομικά αυτής, θα υπερβαίνουν το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψει ο συνταξιούχος από την ημερομηνία που είχε λάβει τη σύνταξή του μέχρι και την13/5/16).

Σε γενικές γραμμές και αφού τονίσουμε εκ νέου ότι κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, αυτή η διαδικασία μπορεί να αποβεί προς όφελος όσων είχαν υψηλή μισθοδοσία ή η έναρξη της συνταξιοδότησής τους ήταν λίγους μήνες πριν τις 13/5/16.

Εμείς καλούμε τους συναδέλφους που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με όσα διατυπώσαμε παραπάνω, να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με το Σύλλογό μας προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial