Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ έχει οδηγήσει στην πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων συναδέλφων μας με απόλυτη ευθύνη του υπερταμείου! Επιστολή του συλλόγου μας για την άμεση διευθέτηση του προβλήματος


Συνάδελφοι,

Εξ αρχής είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες μας για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων του πρώην ταμείου μας κλάδου υγείας ΤΑΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ και ήδη τα προβλήματα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους με «θύματα» τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, χωρίς βέβαια να φέρουν καμία ευθύνη!

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το από 8/2/21 δημοσίευμά μας (βλ. εδώ) για τη μη καταβολή του επιδόματος συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου (το οποίο καταβαλλόταν απρόσκοπτα στα τέλη κάθε μήνα μέχρι το Δεκέμβριο του 2020) στους δικαιούχους συναδέλφους μας. Ο Σύλλογός μας αντέδρασε άμεσα αποστέλλοντας την υπ’αριθμ. 5/8.2.21 επιστολή (βλ. εδώ), ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να ενεργήσουν άμεσα για την καταβολή του επιδόματος, καθόσον μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι απαραίτητο ακόμα και για την επιβίωση των δικαιούχων!

Αν και οι σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για την ενσωμάτωση στον e-ΕΦΚΑ έκαναν λόγο για συνέχιση των παροχών και των υπηρεσιών από τα κατά τόπους υποκαταστήματα e-ΕΚΦΑ, είχαμε τονίσει ότι η παράλειψη καταβολής του επιδόματος συμπαραστάσεως αναδείκνυε τον προβληματικό χαρακτήρα της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ και είχαμε εκφράσει τους φόβους μας για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συναδέλφους μας.

Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων παραπόνων από συναδέλφους μας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έχουν απευθυνθεί στα τοπικά καταστήματα e-ΕΦΚΑ και για άλλες υποθέσεις τους για τις οποίες ήταν επιφορτισμένο μέχρι πρότινος το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά οι υπάλληλοι του υπερταμείου ένιπταν τας χείρας τους, δηλώνοντας άγνοια για το περιεχόμενο και την ουσία της μεταβίβασης, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην εξυπηρετούνται.

Εν τέλει, διαπιστώνουμε ότι πράγματι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το επίδομα συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, αλλά επεκτείνεται συνολικά στη λειτουργικότητα της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών του πρώην ταμείου υγείας μας στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος βέβαια φέρει την απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση για να διορθώσει άμεσα αυτήν την κατάσταση.

Ο Σύλλογός μας, σε συνέχεια της ως άνω επιστολής του για το επίδομα συμπαράστασης, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας να κινητοποιηθεί άμεσα και να πράξει τα δέοντα προκειμένου να είναι πράγματι δυνατή η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων συναδέλφων μας στα τοπικά υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ:

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Επιστολή No 6-11.2.21 για εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από e-ΕΦΚΑ

Εξ άλλου, τονίζουμε ότι το ταμείο μας και συνεπώς οι ασφαλισμένοι του, διέπονται από εξειδικευμένες διατάξεις και ρυθμίσεις (όπως π.χ. τα ανώτατα όρια ηλικίας ασφάλισης τέκνων), για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ για την ορθή εφαρμογή τους.

Δυστυχώς, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αποτελεί απόδειξη της προχειρότητας με την οποία έγινε η ενσωμάτωση των υπηρεσιών του πρώην ταμείου μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΥΤΕΚΩ στον e-ΕΦΚΑ, αλλά και της αδιαφορίας για τους ασφαλισμένους, αφού αυτήν τη στιγμή οι συνάδελφοί μας βρίσκονται όμηροι αυτής της μετάβασης και χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από κανένα, ενώ δεν έχουν λάβει και καμία ενημέρωση για τον τρόπο εξυπηρέτησής τους στο εξής.

Είναι βεβαίως αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά μας, να προβεί σε ενημέρωση των υπαλλήλων του και σε κάθε άλλη ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία των ασφαλισμένων συναδέλφων μας και να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά στις υποθέσεις τους από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Ο Σύλλογός μας βέβαια βρίσκεται σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις και να παρακολουθεί το θέμα μέχρι να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων συναδέλφων μας, ενώ βέβαια θα σας ενημερώσει άμεσα για τυχόν εξελίξεις.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial