Αίτηση στο Συμβούλιο Παραπόνων για τις υποθέσεις των προαγωγών