Υποβάλλουμε όλοι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ενστάσεις μόλις εκδοθεί η απόφαση του εφάπαξ!

Η πολυετής προσπάθεια του Συλλόγου μας για την απόδοση πλήρους εφάπαξ στους συναδέλφους έχει πολλές νομικές και αγωνιστικές πτυχές και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αφού αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησής μας, σας έχουμε τονίσει βέβαια επανειλημμένως και επανερχόμαστε, ότι όταν λαμβάνετε την απόφαση καταβολής του εφάπαξ από τον κλάδο πρόνοιας, ΠΡΕΠΕΙ να καταθέτετε ένσταση για το ποσό που λάβατε.

Δυστυχώς βέβαια, μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με συναδέλφους μας, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιοι συνάδελφοι είτε επειδή δεν το γνωρίζουν, είτε επειδή – κακώς – το θεωρούν περιττό, είτε επειδή κάποιοι λειτουργοί του ταμείου του εφάπαξ τους αποτρέπουν, δεν έχουν υποβάλει την ένσταση.

Σας  τονίζουμε συνεπώς για μία ακόμα φορά ότι η ένσταση πρέπει να κατατεθεί οπωσδήποτε άσχετα με την έκβασή της και καλό θα είναι να γίνεται εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης καταβολής εφάπαξ) – αλλά έστω και εκπρόθεσμα – διότι πρόκειται για το πρώτο νομικό βήμα για τη διεκδίκηση της διαφοράς του εφάπαξ σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να πάρετε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ. Αν δεν την υποβάλλετε, αυτομάτως αποδέχεστε το ποσό που σας δόθηκε και αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στα επόμενα βήματα και να απεμπολήσετε πιθανώς το δικαίωμα διεκδίκησης του συνόλου του εφάπαξ που δικαιούστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ!

Πολλοί συνάδελφοι που έχουν υποβάλει ενστάσεις μας ρωτούν αν πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια σχετικά με την ειδοποίηση που λαμβάνουν από το ταμείο του εφάπαξ για τη συζήτηση του θέματός τους στην αρμόδια επιτροπή. Σας ενημερώνουμε ότι δε χρειάζεται να παρασταθείτε, απλά να ενημερώσετε την αρμόδια επιτροπή για την απουσία σας και ότι επιθυμείτε να συζητηθεί το θέμα σας. Κι αυτό γιατί ούτως ή άλλως η καταβολή της διαφοράς από το ταμείο, όπως είναι λογικό, σε πρώτο επίπεδο θα απορριφθεί. Σε αυτήν την πρώτη φάση δεν καταθέτουμε τις ενστάσεις για να μας αποδοθεί η διαφορά, αλλά για να καταστήσουμε σαφές ότι δεν έχουμε αποδεχτεί το ποσό που λάβαμε και ότι θεωρούμε πως δικαιούμαστε βάσει του καταστατικού ΤΑΠΙΛΤ να λάβουμε το ποσό που αναγράφεται στην ένστασή μας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονται νομικά οι προϋποθέσεις διεκδίκησης και το ποσό που θα διεκδικήσει κάθε συνάδελφος.

Επομένως…

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ!

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις οδηγίες των νομικών μας συνεργατών και των ασφαλιστικών μας συμβούλων, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που λάβατε και θα λάβετε στο εξής εφάπαξ βοήθημα, να υποβάλετε ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που παραλάβατε την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ. Με την ένσταση θα ζητάμε τη διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος μεταξύ του ποσού που δικαιούμαστε με βάση το καταστατικό του ΤΑΠΙΛΤ και του ποσού μας χορήγησε το ΕΤΕΑΕΠ με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 &5 του ν. 4387/2016.

 

Επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας για τις οδηγίες υποβολής της ένστασης

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που λαμβάνουν την απόφαση του εφάπαξ να επικοινωνούν άμεσα με το Σύλλογό μας προκειμένου να τους καθοδηγήσουμε σωστά στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της ένστασής τους.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Συλλόγου μας υπολογίζουν ακριβώς το εφάπαξ ποσό που θα έπρεπε να λάβετε βάσει καταστατικού, ενώ θα σας ετοιμάζουν και την ένσταση έτοιμη προς κατάθεση, χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι όταν η ένστασή σας εξεταστεί από την επιτροπή και απορριφθεί, θα σας αποσταλεί η απορριπτική απόφαση, την οποία θα πρέπει να φυλάξετε για να είναι στη διάθεσή σας όταν σας ζητηθεί.

Κανένας συνάδελφος να μην απεμπολήσει το πρώτο αυτό βήμα για τη διεκδίκηση πλήρους εφάπαξ! Έχοντας κριθεί επί σειρά ετών για την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα του χώρου μας – και δη τα ασφαλιστικά και νομικά – σας καλούμε για το δικό σας συμφέρον να αγνοήσετε τους διάφορους άσχετους και να ευθυγραμμιστείτε με τις οδηγίες του Συλλόγου μας.