Ενημέρωση από το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις διεκδικήσεις μας


Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας απέστειλε την υπ’αριθμ. 22-6.11.20 επιστολή στο νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου ζητώντας διευκρινίσεις σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις υποθέσεις των διεκδικήσεων που έχει αναλάβει. Ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας απάντησε με το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα :


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Σ. Φιλιππόπουλου

ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αλεξόπουλο

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σας ευχαριστούμε για την από 06.11.2020 επιστολή σας. Επ’ αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1.Η έγκαιρη συλλογή των στοιχείων που ζητήθηκαν από τα μέλη σας είναι αναγκαία ενόψει του γεγονότος ότι από τον ερχόμενο μήνα πρόκειται να εκδικαστούν οι αγωγές που έχουμε ασκήσει εκ μέρους τους, διεκδικώντας το υπόλοιπο τμήμα των περικοπών, τους τόκους, τα δώρα, καθώς και την εισφορά αλληλεγγύης. Κατανοώντας ωστόσο τις πρακτικές δυσχέρειες που υπάρχουν λόγω της θέσεως της Επικράτειας σε καθεστώς καραντίνας από την 07.11.2020 έως την 30.11.2020, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας που είχε αρχικώς ανακοινωθεί (27.11.2020). Ενόψει τούτων, η προθεσμία αυτή λήγει, αναγκαστικώς, εντός του κατά τις περιστάσεις ευλόγου χρόνου, ήτοι με την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της καραντίνας. Τούτο κρίνεται αναγκαίο ενόψει των πρακτικών – δικονομικών ζητημάτων που γεννώνται, κατά τα ανωτέρω.

2.Υπενθυμίζεται ότι ειδικώς για τις αγωγές που αφορούν τις περικοπές στις συντάξεις με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, η Δικηγορική Εταιρεία μας δεν επιβάρυνε οικονομικά, ούτε κατ’ ελάχιστον, τα μέλη σας, αναλαμβάνοντας το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται από τον νόμο για την άσκηση και τη συζήτηση των αγωγών αυτών. Είναι πιθανόν η Δικηγορική Εταιρεία μας να είναι η μόνη που προέβη πανελλαδικώς σε τέτοια ενέργεια, αναλαμβάνοντας το σχετικό ρίσκο, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου σας και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας. Πέραν τούτου, υπενθυμίζεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας εκπροσώπησε τα μέλη του Συλλόγου σας ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της πρότυπης δίκης για τις περικοπές, συμβάλλοντας σημαντικά στην εν πολλοίς θετική έκβασή της. Θα συνεχίσει δε, όπως έχει δεσμευθεί να εκπροσωπεί όσους συμμετέχουν στις αγωγές και εκδηλώσουν την επιθυμία για τη συνέχισή τους, κατά την εκδίκαση αυτών και, εφόσον, απαιτηθεί θα προσφύγει εκ μέρους τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3.Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η εκδίκαση των αγωγών που έχει ασκήσει η Δικηγορική Εταιρεία μας εκ μέρους των μελών σας.

4.Η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ως πάγια αρχή να μην αποδέχεται, για λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας, την ανάληψη υποθέσεων που έχουν χειριστεί έτερα δικηγορικά γραφεία, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη ασκηθεί εκ μέρους τους αγωγές, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί. Για τον λόγο αυτό δεν δυνάμεθα να αποδεχθούμε την ανάθεση υποθέσεων αγωγών που έχουν ήδη ασκηθεί από συναδέλφους.

5.Η Δικηγορική Εταιρεία μας και εγώ προσωπικά αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας ευχαριστήσουμε για τη σχέση εμπιστοσύνη και καλής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με το Σύλλογό σας.  

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Συνάδελφοι,

Όπως θα διαπιστώσατε από την επιστολή του, κατανοώντας τις δυσκολίες που δημιουργεί η ισχύουσα καραντίνα και τα μέτρα δημόσιας υγείας για την κρίση του κορωνοϊού, ο δρ. Παπακωνσταντίνου έδωσε μία παράταση της προθεσμίας συλλογής των στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στις ομαδικές αγωγές των μνημονιακών περικοπών των Ν4051/2012 και Ν 4093/2012 για τη συνέχιση των διεκδικήσεων, ήτοι με την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της καραντίνας (όποτε αυτή αποφασιστεί).

Ωστόσο, θέλουμε να σας τονίσουμε ότι, επειδή έχουν προσδιοριστεί ακόμα και εντός Δεκεμβρίου δικάσιμες, σας συμβουλεύουμε να συνεχίσετε να αποστέλλετε τα ζητηθέντα στοιχεία ταχυδρομικώς είτε στο δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, είτε στα γραφεία του Συλλόγου μας και μόνο αν υφίσταται σοβαρός λόγος και απόλυτη δυσχέρεια, να περιμένετε το τέλος της καραντίνας.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial