ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΙΛΤΕ - Καταγγέλλουμε τις αδιαφανείς και καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Alpha Bank προκειμένου να μεταβιβάσει περίπου 800 εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό και ενοικιαζομένους) στην εταιρεία Cepal από 01.12.2020, με αποτέλεσμα μείζονες αρνητικές συνέπειες για τους συναδέλφους μας (ιδιαιτέρως τους προερχόμενους από την Ιονική)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ευπόλιδος 8  – ΑΘΗΝΑ 105 51  ΤΗΛ.:  210 3250692  – 3 – 4     FAX :  210 3311278 

 www.ionikienotita.gr                                                       email: syilte.gramm@gmail.com

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2020

.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

.

Καταγγέλλουμε τις αδιαφανείς και καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Alpha Bank προκειμένου να μεταβιβάσει περίπου 800 εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό και ενοικιαζομένους) στην εταιρεία Cepal από 01.12.2020, με αποτέλεσμα μείζονες αρνητικές συνέπειες για τους συναδέλφους μας (ιδιαιτέρως τους προερχόμενους από την Ιονική)

Κυρίες – οι,

Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις στην Alpha Bank και τις απαράδεκτες, μονομερείς ενέργειες της τράπεζας στο θέμα της μεταβίβασης περίπου 800 εργαζομένων (μονίμου προσωπικού και ενοικιαζομένων) στην εταιρεία Cepal από 01.12.2020, με αποτέλεσμα μείζονες αρνητικές συνέπειες για τους συναδέλφους μας (ιδιαιτέρως τους προερχόμενους από την Ιονική). 

Η τράπεζα με απαράδεκτες, μονομερείς ενέργειές της, έχει ασκήσει ανυπόφορες πιέσεις στους συναδέλφους προκειμένου να υπογράψουν τη συμβατική μεταφορά τους στην εταιρεία Cepal απειλώντας τους ότι διαφορετικά, θα μεταφερθούν υποχρεωτικά και ακουσίως με βάση τις διατάξεις για μεταβίβαση δραστηριότητας (ΠΔ 572/1988, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 178/2002)! Υπό το κράτος των αφόρητων αυτών πιέσεων και της αδήριτης οικονομικής ανάγκης, ιδίως εν μέσω πανδημίας, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας εκόντες-άκοντες υποχρεώθηκαν να υπογράψουν την «οικειοθελή» αποχώρησή τους από την Τράπεζα και την ανάληψή τους από την εταιρεία Cepal! 16 εναπομείναντες υπάλληλοι είχαν το σθένος να αρνηθούν την εργασιακή και ασφαλιστική τους εξαχρείωση.

Η Διοίκηση της Τράπεζας είχε δείξει εξ αρχής τις προθέσεις της αφού – κατά παράβαση των υποχρεώσεών της για ενημέρωση και διαβούλευση του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων – αγνόησε παντελώς το Σύλλογό μας στη διαδικασία διαβούλευσης για αυτό το κρίσιμο και σοβαρό θέμα, που βεβαίως αφορά άμεσα πολλά μέλη του Συλλόγου μας. Αντίθετα βέβαια, σε αντίστοιχες διαδικασίες σε άλλες τράπεζες, υπήρξε συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους συλλόγους, προκειμένου να υλοποιηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αποφάσεις που είχαν ληφθεί.

Δυστυχώς, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, αυτή η προκλητική αγνόηση του Συλλόγου μας είχε ως αποτέλεσμα μείζονες αρνητικές συνέπειες στους υπό μεταβίβαση συναδέλφους προερχόμενους από την Ιονική που για μία ακόμα φορά υπόκεινται σοβαρές αδικίες σε σχέση με τους προερχόμενους από την Εμπορική και Πίστεως συναδέλφους τους, αφού ανατρέπονται τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα!

Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογός μας είχε επισημάνει σε ανακοινώσεις του τη μειονεκτική θέση στην οποία περιέρχονται οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας, που ήδη 20 και πλέον χρόνια μετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών, είναι στο σύνολό τους μεγάλης ηλικίας (άνω των 45-50 ετών), δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όσοι συμπλήρωναν, έχουν ήδη φύγει με τις εθελούσιες εξόδους, θεσμοθετημένες και μη, που έλαβαν χώρα μετά το 2014) και, αν μεταπέσουν σε καθεστώς ΕΦΚΑ έστω και για μία ημέρα, χάνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ευνοϊκές διατάξεις του τ. ΤΑΠΙΛΤ. Ιδίως όμως, οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας δεν δικαιούνται προσυνταξιοδοτικής παροχής, όπως οι (ασφαλισμένοι προ του 1993) συνάδελφοί τους της πρώην Τραπέζης Πίστεως και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να βιώνουν ακόμη εντονότερα το φάντασμα της ανασφάλειας λόγω της εκ των πραγμάτων χρονικά πεπερασμένης προοπτικής απασχόλησης στην εταιρεία Cepal! Ενόψει αυτών, θα ήταν καταστροφικό για τους υπό μεταβίβαση συναδέλφους, και ιδίως όσους δεν απέχουν πολύ από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, να υπογράψουν τη συμβατική μεταφορά τους στη Cepal, απεμπολώντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα!

Τα ανωτέρω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προερχομένων από την τέως Ιονική συναδέλφων δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψιν από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, που καταρτίστηκε μεταξύ της Τράπεζας και του πλέον αντιπροσωπευτικού Συλλόγου, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το Σωματείο μας, και η οποία συνιστά σαφή υποχώρηση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων! Πληροφορούμαστε μάλιστα, ότι τις τελευταίες ημέρες η τράπεζα έχει αρχίσει να προτείνει ως εναλλακτική λύση τις παροχές της εθελουσίας εξόδου του 2018, με εξαίρεση το sabbatical. Όμως λόγω των ως άνω ιδιαιτεροτήτων των Ιονικάριων (εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, λίγα χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότηση, χωρίς προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και με καταστροφικές ασφαλιστικές συνέπειες σε περίπτωση μετάπτωσης σε καθεστώς ΕΦΚΑ) μόνο μια εθελουσία που θα περιλάμβανε περίοδο sabbatical (ενισχυμένο από 5 σε 7 χρόνια), θα έδινε τη δυνατότητα σε αρκετούς ακόμα συναδέλφους μας να διασφαλίσουν την προοπτική συνταξιοδότησής τους.

Κυρίες-οι,

· Επειδή η Τράπεζα απειλεί τους εναπομείναντες 16 υπαλλήλους με άμεση από 01.12.2020 υποχρεωτική μεταφορά τους στην εταιρεία Cepal με βάση τις διατάξεις περί μεταβίβασης δραστηριότητας (ΠΔ 572/1988, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 178/2002) και στη συνέχεια με απόλυσή τους από την εταιρεία αυτή!

· Επειδή η επαπειλούμενη «μεταβίβαση δραστηριότητας» μεθοδεύεται κατά κατάχρηση του σχετικού θεσμού του ενωσιακού δικαίου, που αποβλέπει πρωτίστως στην προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, αφού η Τράπεζα σπεύδει εν τω μεταξύ να συρρικνώσει δραστικότατα (να εξαϋλώσει κυριολεκτικά) το έμψυχο δυναμικό που εξυπηρετεί τη μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα, αφενός μεταθέτοντας τους -για οποιονδήποτε λόγο- εκλεκτούς «ημετέρους» σε άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς καμία διαφάνεια ως προς τα κριτήρια επιλογής τους, αφετέρου δε με αφόρητες πιέσεις και ατομική διαπράγματευση χωρίς καμία διαφάνεια και χωρίς συνδικαλιστική παρουσία έχει εξωθήσει την πλειοψηφία των υπαλλήλων σε εξαναγκασμένη «οικειοθελή» μεταφορά τους στην εταιρεία Cepal.

· Επειδή απορρίπτουμε το σενάριο της -με οποιοδήποτε νομικό όχημα- υποχρεωτικής ακούσιας μεταβίβασης στη Cepal όσων συναδέλφων δεν υπέγραψαν τη μεταφορά τους και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δρομολογηθεί αυτό από την τράπεζα, θα ξεκινήσουμε μαζί τους αγώνα διαρκείας έξω από το κεντρικό κατάστημα μέχρι την τελική δικαίωσή τους!

· Ενώπιον του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι συνάδελφοί μας, σήμερα ζητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την άμεση πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης (Υπουργείο – Σύλλογος – Τράπεζα) προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη στήριξη και προστασία των δικαιωμάτων των εναπομεινάντων 16 συναδέλφων μας, που απειλούνται με άμεση από 1.12.2020 υποχρεωτική μεταβίβαση στην εταιρεία Cepal, τόσο των προερχομένων από την Ιονική, όσο και των προερχομένων από τις άλλες Τράπεζες, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους στην Τράπεζα, άλλως να διασφαλισθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα εν μέσω της πανδημίας και της οξύτατης οικονομικής κρίσης που αυτή συνεπάγεται!

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα αυτό καθώς και όλες τις θεσμικές και μη δυνάμεις σε επιχειρησιακό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο να μας συνδράμουν στον αγώνα μας αυτό, που θα είναι μέχρις εσχάτων!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Ανδριώτης                                      Κωνσταντίνος Στεφανής

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial