Αναδρομικά συντάξεων χηρείας λόγω διόρθωσης ποσοστού απόδοσης σύνταξης χηρείας από 50% σε 70%