Στις 23 & 26 Οκτωβρίου η καταβολή των αναδρομικών μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου