Νέα επιτυχία του συλλόγου μας! Δικαίωση των συναδέλφων για τις οφειλόμενες άδειες

Η διεκδίκηση με αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών οφειλομένων υπολοίπων αδειών συναδέλφων μας έληξε επιτυχώς με εξώδικο συμβιβασμό, με την καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου και του μεγαλύτερου μέρους των τόκων.

Ειδικότερα ο συνάδελφος Δημήτριος Παναγιώτου έλαβε για υπόλοιπα αδειών το ποσό των 10.000  πλέον 1.500 Ευρώ για τόκους, η συνάδελφος Σεβαστή Βαδαλούκα το ποσό των 3.200 Ευρώ πλέον 500 Ευρώ για τόκους, η συνάδελφος Φωτούλα Κανελλέα το ποσό των 1.700 Ευρώ πλέον 300 Ευρώ για τόκους και η προερχόμενη από την Τράπεζα Πίστεως συνάδελφος Αναστασία Κουτρούπη το ποσό των 700 Ευρώ πλέον 95 Ευρώ για τόκους. Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

Ο Σύλλογός μας ανέδειξε το ζήτημα αυτό με αποτέλεσμα να επέλθει για μία ακόμα φορά η πλήρης δικαίωσή μας και των συναδέλφων μας.

Θυμίζουμε ότι με την ανακοίνωση Νο 123 του Συλλόγου Εργαζομένων για τις οφειλές της τράπεζας από το υπόλοιπο αδείας, εξαναγκάσαμε τη διοίκηση της τράπεζας να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες των αδειών από 1/1 μέχρι 31/12/14, διότι ήταν υποχρεωμένη μέχρι τις 28/2 του τρέχοντος έτους να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα υπόλοιπα αδειών του έτους 2014. Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα είχε ήδη τακτοποιήσει τις ανάλογες εκκρεμότητες μέχρι 31/12/14.

Καλούμε όσους συναδέλφους έχουν διαφορές στις πληρωθείσες άδειες του 2014 ή/και υπόλοιπα αδειών των ετών 2010-2013, που δεν τους έχουν καταβληθεί, να επικοινωνήσουν με το σύλλογό μας προκειμένου να προβούμε σε δικαστική διεκδίκησή τους με ομαδικές αγωγές. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στις αγωγές να προσκομίσουν: α) τυχόν ημερολόγια παρουσίας ή άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτουν τα υπόλοιπα αδειών τους, καθώς και β) τις αναλύσεις μισθοδοσίας Δεκεμβρίου των αντίστοιχων ετών (αν υπάρχουν).