ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η επικουρική σύνταξη του Ιουνίου θα πιστωθεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου σε όλους τους δικαιούχους ασφαλισμένους του ταμείου.

Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι στις 31/5/2020 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τη συνέχιση καταβολής της επικουρικής  μας σύνταξης. Μάλιστα, όπως ενημερωνόμαστε, το ταμείο έχει ήδη δρομολογήσει επιστολές προς τους ασφαλισμένους συνταξιούχους συναδέλφους από τους οποίους δεν έχει παραλάβει ακόμα τα δικαιολογητικά και εφόσον δεν τα παραλάβει εντός μίας εύλογης ημερομηνίας εντός του Ιουνίου, μέχρι δηλαδή να κλείσουν οι καταστάσεις πληρωμών των συντάξεων Ιουλίου, οι συνάδελφοι που δε θα έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά δε θα πιστωθούν τη σύνταξη Ιουλίου.

Επομένως όσοι συνάδελφοι δεν έχετε αποστείλει ακόμα τα δικαιολογητικά, σπεύσατε να διευθετήσετε το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατόν!