Τρεις Φωτογραφίες – Της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου