Νο 4 Κ.Ε.Ε. Προς τους συναδέλφους του λεκανοπεδίου Αττικής

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,

Σχετικά με τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας σας γνωρίζουμε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, Αθήνα, στον 7ο όροφο από Τετάρτη 4 Μαρτίου έως Παρασκευή 6 Μαρτίου από ώρα 11:00 έως 19:00 και Σάββατο 7 Μαρτίου από ώρα 9:30 έως 14:30.

Οι Συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου μας που θα προσέλθουν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΚΕΕ στο τηλέφωνα: 210 3250692-4.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ