Νο 3 Κ.Ε.Ε. Προς τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές και συναδέλφους της περιφέρειας

Συνάδελφοι,

Σχετικά με τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου στις 4, 5, 6 και 7 Μαρτίου 2015 σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες :

Στην περιφέρεια οι εκλογές θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 4 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.

1. Στη πόλη σας, καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής θα εκτελέσει, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 20) η Τοπική Επιτροπή του καταστήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Τοπική Επιτροπή παρακαλούμε να εκλεγεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή πριν τις εκλογές της 4,5 και 6 Μαρτίου.

Κανένας υποψήφιος στις αρχαιρεσίες, δεν πρέπει να συμμετέχει στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

2. Μόλις λάβετε την ανακοίνωσή μας αυτή να ειδοποιήσετε Δικαστικό Αντιπρόσωπο απευθυνόμενοι στο Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο της πόλης σας, συμπληρώνοντας την επιστολή που θα βρείτε μέσα στο φάκελο, για να παρευρεθεί στο κατάστημά σας ή στον τόπο διεξαγωγής των εκλογών και να προεδρεύσει της Εφορευτικής Επιτροπής κατά της ημερομηνίες των αρχαιρεσιών της περιφέρειας που ορίστηκαν και είναι οι 4, 5 και 6 Μαρτίου 2015. Όπου δεν είναι δυνατή η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με την παρουσία δικηγόρου ή συμβολαιογράφου του τοπικού επιστημονικού συλλόγου. Εξαιρετικά σε περιπτώσεις πόλεων με ένα (1) μέλος αυτό είναι δυνατόν να διεξάγει ατομικώς την ψηφοφορία μόνο με την παρουσία δικηγόρου ή συμβολαιογράφου. Για την αμοιβή τους μαζί με τα άλλα έξοδα των αρχαιρεσιών θα χρεώσετε τον υπ΄αριθμ. 101002101986308 λογαριασμό του Συλλόγου, που τηρείται στο Κεντρικό μας Κατάστημα, στέλνοντας και τις σχετικές αποδείξεις για τη λογιστική μας τακτοποίηση στο Σύλλογο. Για όσους δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα μας γνωστοποιήσετε το λογαριασμό σας, ώστε ο σύλλογος να σας πιστώσει με την παραπάνω δαπάνη μόλις λάβει τις σχετικές αποδείξεις.

3. Στις περιοχές που υπάρχουν περισσότερα από ένα Υποκ/τα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κέρκυρα, Γιάννενα,κλπ.) να καλέσετε ένα Δικαστικό Αντιπρόσωπο και να οριστεί συγκεκριμένο μέρος και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ψηφοφορίας. Επίσης από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα να ειδοποιηθούν οι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου που βρίσκονται σε άλλο υποκ/μα της περιφέρειας και θα ψηφίσουν μαζί σας.

4. Ειδικά οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης θα ενημερωθούν εγκαίρως από την Εφορευτική Επιτροπή για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

5. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας μέλη του Συλλόγου μας σύμφωνα με το Ν. 1264 και το Καταστατικό. Οι συνάδελφοι θα προσέρχονται προσωπικά οι ίδιοι με την αστυνομική τους ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθενείας του Ταμείου απαραίτητα.

6. Όλοι οι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου της περιφέρειάς σας, είναι γραμμένοι σε ονομαστικές καταστάσεις ψηφοφορίας οι οποίες μαζί με τα υπόλοιπα υλικά ψηφοφορίας συνοδεύουν την παρούσα. Σε περίπτωση μετάθεσης ή απόσπασης συναδέλφου μέλους την τελευταία στιγμή από το Υποκ/μά σας ή στο Υποκ/μα σας να διαγράψετε ή να γράψετε το όνομά του στην ονομαστική κατάσταση ψηφοφορίας. Σας παρακαλούμε σε τέτοιες περιπτώσεις να συμπληρώνονται πριν από την ψηφοφορία, τα στοιχεία του κάθε συναδέλφου. Επίσης, σε περίπτωση που αδειούχος συνάδελφός μας προσέλθει στο κατάστημά σας για να ψηφίσει, να προστεθεί το όνομά του στις καταστάσεις, εφ΄ όσον εξακριβωθεί η ιδιότητά του σαν μέλους του ΣΥΙΛΤΕ και στη συνέχεια αφού προηγηθεί ενημέρωση στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, να του επιτρέψετε να ψηφίσει.

7. Κατά την ψηφοφορία ο κάθε συνάδελφος που ψηφίζει θα υπογράφει σε κατάσταση στην οποία θα έχει πρώτα γραφτεί χειρόγραφα το ονοματεπώνυμό του και ο Α.Μ. από την Εφορευτική Επιτροπή, και θα διαγράφεται το όνομά του από την μηχανογραφημένη ονομαστική κατάσταση ψηφοφορίας που θα έχει σταλεί στο κατάστημα.

8. Επίσης κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 11μελούς Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου, οι συνάδελφοι θα ψηφίσουν ως εξής :

Θα παραλαμβάνουν ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και λευκά. Το ψηφοδέλτιο αφορά την εκλογή Διοικ. Συμβουλίου και λοιπών αξιωμάτων και θα πρέπει να τοποθετείται στους φακέλους, ιδίου μεγέθους και εμφάνισης, τους οποίους σας αποστέλλουμε σφραγισμένους και θα παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Οι φάκελοι θα μονογράφονται οπωσδήποτε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και στη συνέχεια θα ρίχνονται στην ψηφοδόχο (κάλπη). Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα υπογράφει την ίδια στιγμή στην κατάσταση ψηφοφορίας.

9. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή, αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, επαληθεύει, από αριθμητικής πλευράς τον αριθμό των συναδέλφων που εψήφισαν, με τον αριθμό των φακέλων που βρέθηκαν στην ψηφοδόχο και συμπληρώνει το σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας, που σας έχει σταλεί. Το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο σε δύο αντίτυπα.

10. Κατόπιν τόσο οι φάκελοι μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ψηφοδέλτια όσο και οι καταστάσεις αυτών που εψήφισαν καθώς και το πρακτικό ψηφοφορίας κλείνονται μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο (τον οποίο σας εσωκλείουμε με επικολλημένη τη διεύθυνση του παραλήπτη) ο οποίος σφραγίζεται με ισπανικό κερί μονογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Αμέσως μετά τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μεταβαίνουν στο τοπικό Ταχυδρομείο και με συστημένη αλληλογραφία αποστέλλουν τον πιο πάνω φάκελο στην εξης Δ/νση ως EXPRESS:

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ Λ.Τ.Ε»
ΑΘΗΝΑΣ 55
100 34 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή του πιο πάνω φακέλου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει μέσω της Τράπεζας ή με άλλο μέσω αποστολής πλην του Ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ).

11. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή θα ειδοποιήσει αμέσως με FAX (2103311278) ή τηλεφωνικά (210 3250692-3) την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εδρεύει στο Σύλλογο, ότι ταχυδρόμησε το φάκελο προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Συγχρόνως θα ταχυδρομήσει ιδιαίτερη συστημένη επιστολή, μέσα στην οποία θα τοποθετήσει την απόδειξη αποστολής του φακέλου με τα ψηφοδέλτια, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε υπογεγραμμένη από το Δικαστικό αντιπρόσωπο.

12. Με τον ίδιο φάκελο σας στέλνουμε :
α) Πρακτικό ψηφοφορίας, β) Ονομαστική κατάσταση ψηφοφορίας, γ) φακέλους λευκούς σφραγισμένους, δ) Ψηφοδέλτια για Διοικ. Συμβούλιο και λοιπά αξιώματα, ε) Λευκά ψηφοδέλτια και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με FAX ότι τα παραλάβατε. FAX: 2103311278

13. Ο φάκελος που σας στέλνουμε με το υλικό να ανοιχτεί και να ελεχθεί ενώπιον της Εφορ/κης Επιτροπής

14. Σε όποιο κατάστημα δεν έχει εκλεγεί Τοπική Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να εκλεγεί απαραιτήτως πριν τις εκλογές.
Παρακαλούμε να τονίσετε στους συναδέλφους της Περιφέρειάς σας τα ακόλουθα :

α) Κατά τις ημέρες των αρχαιρεσιών 4, 5, 6, και 7 Μαρτίου 2015 πρέπει να προσέλθουν για να ψηφίσουν προσκομίζοντας το βιβλιάριο ασθενείας και την αστυνομική τους ταυτότητα ή και μόνον σε περίπτωση απώλεις του βιβλιαρίου ασθενείας δήλωση του Νόμου 1599, (περί απωλείας του) διότι σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο «περί σωματείων», ο αριθμός εκπροσώπων του Συλλόγου μας στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών θα είναι ανάλογος όχι με τον αριθμό των οικονομικώς εντάξει μελών του Συλλόγου, αλλά και του αριθμού των μελών που ψήφισαν.
Οποιαδήποτε αποχή από την ψηφοφορία θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των εκπροσώπων μας στα παραπάνω συνέδρια
β) Οι συνάδελφοι της περιφέρειας που κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα βρίσκονται στην Αθήνα θα ψηφίσουν στα γραφεία του Συλλόγου 4, 5, 6 και 7 Μαρτίου 2015
γ) Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία τηλεφωνήστε στα γραφεία του Συλλόγου 210 3250692-3 στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Βασιζόμαστε στη σωστή συνεργασία σας που μοναδικό σκοπό θα έχει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα του αποτελέσματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής χρέη αυτής κάνει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
• Για οποιαδήποτε εγγραφή συναδέλφου εκτός κατάστασης, πριν ψηφίσει να επικοινωνήσετε υποχρεωτικά με την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στα τηλέφωνα : 210 3250692