Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση και πορεία των Συλλόγων μας με ασφαλισμένα μέλη στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και επίδοση υπομνήματος για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ