Οι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη προσωρινής σύνταξης