ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Η νέα, προσωρινή  διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που διορίσθηκε με την υπ’αριθμ. 2508/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκροτήθηκε σε σώμα χθες, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, μας απέστειλε την κάτωθι Ανακοίνωση Νο1 :

.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

                                        

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2508/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για διορισμό προσωρινής διοίκησης στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την από 14/11/19 πρόσκληση της πρώτης διορισθείσας συμβούλου, συναδέλφισσας Μαρίας Φεστερίδου, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση χθες, (Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019) και συγκροτήθηκε σε σώμα η προσωρινή διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ως εξής:

1.    Προέδρος                                    : Νικόλαος Αλεξόπουλος

2.    Αντιπρόεδρος                             : Νικόλαος Αμπαδογιάννης

3.    Γεν. Γραμματέας                        : Γεώργιος Βερνάρδος

4.    Ταμίας                                         : Παρασκευή Φραντζή

5.    Μέλος                                          : Παναγιώτης Βουγλάνης

6.    Μέλος                                          : Δημήτριος Μπρέγιαννης

7.    Μέλος                                          : Βασίλειος Νιζάμης

8.    Μέλος                                          : Θεόδωρος Ορφανίδης

9.    Μέλος                                          : Μαρία Φεστερίδου

Θ’ ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ