Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών εύχεται η νέα κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε