Μεγάλη νίκη του Συλλόγου μας και όλων των Ιονικάριων : το ΣτΕ απέρριψε τις αναιρέσεις της τράπεζας στην υπόθεση των καταλογισμών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, ανοίγοντας το δρόμο για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ