Όλες οι εξελίξεις για τα ενημερωτικά σημειώματα : Σφάλματα στον επανυπολογισμό – Κατάθεση ενστάσεων – Αδυναμία έκδοσης ενημερωτικού σημειώματος – Επανυπολογισμός σε όσους ασφαλισμένους δεν έχει γίνει

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε με τεράστια καθυστέρηση από πλευράς ΕΦΚΑ η πολυαναμενόμενη έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων του Ιανουαρίου του 2019 (ο πρώτος μήνας που ίσχυσε ο επανυπολογισμός σύμφωνα με το Ν. Κατρούγκαλου και επέφερε αυξήσεις στη συντριπτική πλειονότητα των Ιονικάριων έπειτα από τις ενέργειες του Συλλόγου μας που έγιναν δεκτές από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ).

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, αναμέναμε την έκδοση των σημειωμάτων προκειμένου  ελέγξουμε την ορθότητα του επανυπολογισμού των συντάξεων όλων των μελών του Συλλόγου μας που τυχόν θα έχουν κάποια αμφιβολία, αφού μας προσκομίσουν τα σχετικά συνταξιοδοτικά τους στοιχεία (αποστολή ή προσκόμιση στο Σύλλογό μας του ενημερωτικού σας σημειώματος και της απόφασης συνταξιοδότησής σας) και για να εξετάσουμε με υπευθυνότητα σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους  τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αποκλίσεις και λάθη στον επανυπολογισμό, προκειμένου να διορθωθούν και να αποκατασταθούν.

Το διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση των σημειωμάτων, εξετάσαμε δεκάδες περιπτώσεις ενημερωτικών σημειωμάτων συνταξιούχων συναδέλφων. Στα σημειώματα εντοπίζονται σφάλματα που μπορεί να αφορούν το συντάξιμο μισθό, το ποσοστό αναπλήρωσης με το οποίο έχει γίνει ο υπολογισμός, αλλά κυρίως το χρόνο ασφάλισης επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.

Ιδιαίτερα, σε όσους συναδέλφους έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία μετά το 2011 και μέχρι το Ν. Κατρούγκαλου, δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι ο υπολογισμός έχει γίνει μόνο με τα 35 έτη, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη επιπλέον χρόνος ασφάλισης, είτε από εξαγορά είτε από επιπλέον πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται σφάλματα, θα καλέσουμε τους συναδέλφους να προβούν σε ενστάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η πύλη για τις ηλεκτρονικές ενστάσεις του ΕΦΚΑ θα ανοίξει μετά τις 15 Οκτωβρίου και οι ενστάσεις θα μπορούν να κατατεθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές αν οι ενστάσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή και με άλλο τρόπο.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες  θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας τόσο για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων, όσο και για τον τύπο της ένστασης που θα χρησιμοποιήσουμε (σε συνεννόηση με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και σε συνάρτηση με τις εξελίξεις, θα αποφασίσουμε αν θα είναι ενιαίος ή αν θα είναι ξεχωριστός για κάθε ασφαλισμένο).

.

Επιπλέον, σχετικά με τα σημειώματα σας ενημερώνουμε :

· Σε κάποιες περιπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που απαιτείται για την ηλεκτρονική έκδοση του συμειώματος (την οποία μπορείτε να δείτε εδώ) εμφανίζεται η ένδειξη ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος επειδή τα στοιχεία του ασφαλισμένου δεν είναι ταυτοποιημένα στον ΕΦΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, , προκειμένου να διορθωθεί στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ όποιο λάθος έχει γίνει και για να γίνει ταυτοποίηση, θα πρέπει οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας να προσκομίσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις υπηρεσίες του ταμείου μας ΤΑΠΙΛΤ (και όχι σε οποιοδήποτε ΙΚΑ), δηλαδή στη Δραγατσανίου 8, 1ος όροφος:

 .

είτε μία απλή αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο με τυπωμένο τον ΑΜΚΑ και ένα αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (για τον ΑΦΜ), τα οποία πρέπει να φαίνονται ευκρινώς

είτε μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει κάθε ασφαλισμένος ποιος είναι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του

***σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγράψετε τηλέφωνο επικοινωνίας

.

Τα παραπάνω έγγραφα – στοιχεία μπορείτε είτε να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο ταμείο μας είτε να τα αποστείλετε μέσω fax (2103302151), στο οποίο θα αναγράφετε ότι αφορά το ΤΑΠΙΛΤ υπ’ όψιν κ. Ιωάννου είτε και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

· Υπάρχουν περίπου 500 περιπτώσεις συνταξιούχων συναδέλφων, όπως σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή που έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής μας, στους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα ο επανυπολογισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος εκδίδει ηλεκτρονικά το ενημερωτικό του σημείωμα, εμφανίζεται μία ενημέρωση ότι δεν έχει γίνει ακόμα ο επανυπολογισμός της σύνταξής του. Δυστυχώς, τα χέρια μας είναι δεμένα αναφορικά με τις περιπτώσεις αυτών των συναδέλφων και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το αναμένουμε να πραγματοποιηθεί και για αυτούς ο επανυπολογισμός. Επικοινωνήσαμε με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΕΦΚΑ οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί και για τους συνταξιούχους που ακόμα δεν έχει γίνει, ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους.

.

Συνάδελφοι,

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ με υπευθυνότητα και εγκυρότητα σας κρατά από την πρώτη στιγμή ενημερωμένους σε όλη την πορεία της διαδικασίας του επανυπολογισμού των συντάξεών μας. Για όλα σας προαναφέραμε, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, να μένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να έχετε την πλέον υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση.

Επιπλέον, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τόσο για τον έλεγχο της επανυπολογισμένης σύνταξής σας (με την αποστολή ή προσκόμιση του ενημερωτικού σημειώματος και της απόφασης συνταξιοδότησής σας), όσο και για όποιο άλλο θέμα σας απασχολήσει σχετικά με τον επανυπολογισμό και την έκδοση των ενημερωτικώ ν σημειωμάτων.