Συγκρότηση σε σώμα του νεοκλεγέντος Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ