Συγκρότηση σε σώμα του νεοκλεγέντος Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51     ΤΗΛ.:   210 3250692 – 3 – 4 ,     FAX :   210 3311278

www.ionikienotita.gr                                                                               e-mail : info@ionikienotita.gr         

 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1             

.                        

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας, συνήλθε την Τρίτη 16/7/19 το νέο Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότησή του σε σώμα.

Μετά τη διαδικασία, αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ.:

Πρόεδρος : Σαράντος Φιλιππόπουλος

Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Χαλικιάς

Γενικός Γραμματέας : Νίκος Αλεξόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας / Έφορος : Γιάννης Σοφιανόπουλος

Ταμίας : Αριστείδης Γεωργίου

Αναπληρωτής Ταμίας : Φωτεινή Αναστασοπούλου

Μέλος : Αναστασία Αναστασίου

Μέλος : Γιώργος Ανδριώτης

Μέλος : Γιάννης Γιαννόπουλος

Μέλος : Γιάννης Κυριαζής

Μέλος : Κωνσταντίνος Στεφανής

 .

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί τα μέλη μας για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν απέναντί μας και δεσμεύεται να εργαστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά για την υλοποίηση των στόχων και των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η δική σας στήριξη και συμπαράσταση, ώστε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει.

.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος                  Νίκος Αλεξόπουλος