Καταβολή χρημάτων Β’ εξαμήνου 2019 για τους συμμετέχοντες στο ασφαλιστήριο της Eurolife μέχρι 31/7

Όσοι συνάδελφοι συμμετέχουν στο ασφαλιστήριο της Eurolife για το πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης καλούνται να καταβάλουν τα χρήματα για το δεύτερο εξάμηνο της ασφάλισης για το έτος 2019, ήτοι το μισό του ετήσιου κόστους, στον κάτωθι λογαριασμό :

.

  • ALPHA BANK Αρ. Λογαριασμού :  101 00 2002 309117

.

  • ΙΒΑΝ :  GR66 0140 1010 1010 0200 2309 117

.

Σας υπενθυμίζουμε τον Πίνακα Ανάλυσης Κόστους ανά έτος :

Ετήσιο μικτό κόστος ασφάλισης          ΚΟΣΤΟΣ
Ανά ασφαλισμένο 289,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 1 εξαρτώμενο μέλος 499,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 2 εξαρτώμενα μέλη 699,00 €
Ανά ασφαλισμένο με 3 εξαρτώμενα μέλη 799,00 €

.

o  Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ID1 και στη συνέχεια το Ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου

o   Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η κατάθεση των χρημάτων επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα (π.χ. μεταφορά από άλλη τράπεζα) αυτά θα πρέπει να επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη

.

Τηλ. επικοινωνίας 210 3250692 -3-4  

email     synergasya@gmail.com  

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,

Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης με την ασφαλιστική εταιρεία “Eurolife” αποτελεί την πληρέστερη, συμφέρουσα και εγγυημένα πιο οικονομική πρόταση σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα που προωθούνται από άλλες οργανώσεις.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τις παροχές του, καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Συνεταιρισμό μας για διευκρινίσεις και λεπτομέρειες.

Ο Συνεταιρισμός συνεχίζει τη δράση του και το επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε και για νέες συνεργασίες του προς όφελος των μελών του.