Καταβολή χρημάτων Β’ εξαμήνου 2019 για τους συμμετέχοντες στο ασφαλιστήριο της Eurolife μέχρι 31/7