Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ στους Ιονικάριους!