Καταβολή συντάξεων Δεκεμβρίου

Γνωστοποιούμε στους συνταξιούχους συναδέλφους μας ότι η σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στις 22/12/14, ενώ η καταβολή της επικουρικής σύνταξης θα γίνει στις 2/1/15.