ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 8 – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ    ΚΑΙ   ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(συν. Π. Ε.) –   ΣΥΝ. ΕΡΓΑ.ΣΥΑ.

πρώην ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΝ.ΠΕ)

               Ευπόλιδος 8 –  ΑΘΗΝΑ 105 51  τηλ. : 210 3250693 fax: 210 3311278

 synergasya@gmail.com

  .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 6                                                                                                         Αθήνα 17 Απριλίου 2019

                                                                                                                                                       

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

8 – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 .

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι,

Οι εκλογές που διεξήχθησαν τόσο στην Αθήνα, όσο και στα κέντρα της Περιφέρειας από τις 8 έως τις 10 Απριλίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ολοκληρώθηκαν. Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής :

 

  Τακτικά Μέλη Δ.Σ. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1

Φιλιππόπουλος Σαράντος Σωτήρχου Χριστίνα

2

Αλεξόπουλος Νικόλαος Αναστασοπούλου Φωτεινή

3

Χαλικιάς Παναγιώτης Τάσσης Χρήστος

4

Γιαλαμάς Χαράλαμπος Κυριαζής Ιωάννης

5

Ανδριώτης Γιώργος Γιαννόπουλος Ιωάννης

6

Αναστασίου Αναστασία Γεώργας Αναστάσιος

7

Δαμασκηνός Ιωάννης Δελέγκου Χρυσούλα

8

Κανάκη Μαρία Κάλπος Παντελής

9

Σούλας Ιωάννης Μούστος Παναγιώτης

 

 

Τακτικά Μέλη Εποπτικού Συμβουλίου Αναπληρωματικά Μέλη Εποπτικού Συμβουλίου

1

Κάβουρας Νικόλαος Κυριόπουλος Φώτης (Φάνης)

2

Ηλιοπούλου Αναστασία Σκαλίδης Ευάγγελος

3

Βασιλάς Αναστάσιος Τσίτος Παντελής

                                                              

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ