Καλούνται να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας οι συνάδελφοι που έκαναν προαιρετική αυτασφάλιση χωρίς να τους διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης


Στη εθελουσία έξοδο του 2014 υπήρξαν ορισμένοι συνάδελφοι που προχώρησαν σε προαιρετική αυτασφάλιση για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Επειδή αυτή η αυτασφάλιση έγινε εκτός του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου, δυστυχώς τότε το ΙΚΑ αρνήθηκε να τους εντάξει στις ευνοϊκές διατάξεις της εφάπαξ εξόφλησης του ποσού εντός του προβλεπόμενου διμήνου και τους ενέταξε στο καθεστώς αποπληρωμής δόσεων και ουσιαστικά δεν τους διασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της προαιρετικής αυτασφάλισης.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα και με την υπ’αριθμ. 41-12.12.2016 επιστολή είχε καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση ρύθμισης, την οποία είχε επεξεργαστεί ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.

Ήδη ο Σύλλογός μας ενημέρωσε τους υπουργούς και βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν για το θέμα ώστε να παρέμβουν για να υπάρξει η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση που θα λύσει το ζήτημα.

Καλούμε τους συναδέλφους που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας ώστε να υπάρξει συντονισμός των ενεργειών για να πετύχουμε το στόχο μας.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial