Αίτημα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς τον ΕΦΚΑ για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής των συντάξεών μας


Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, ο επαναϋπολογισμός των συντάξεών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (λεγόμενος Νόμος Κατρούγκαλου) και μετά από τις ενέργειες του Συλλόγου μας προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψη το αυξημένο ασφάλιστρο που πληρώναμε στο ΤΑΠΙΛΤ, οδήγησε σε αυξήσεις των συντάξεων των περισσότερων προερχομένων από την Ιονική Τράπεζα.

Ωστόσο, επειδή ο επαναϋπολογισμός όλων των συντάξεων είναι μία ιδιαιτέρως σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη πολλές και διαφορετικές παραμέτρους, υφίσταται ο κίνδυνος να έχουν παραληφθεί σημαντικά στοιχεία και επομένως να έγιναν κάποια λάθη στο τελικό αποτέλεσμα.

Εν όψει και της έκδοσης των ηλεκτρονικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συντάξεων που έχουν καθυστερήσει, ζητήσαμε με την από 1.4.19-18 επιστολή μας προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Λάμπρο Σέμπο την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων αναπροσαρμογής των συντάξεών μας, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την αναπροσαρμογή των συντάξεών μας σύμφωνα με το Ν. 4387/2016:

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 18-1.4.19

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial