Δημοσιεύτηκε η μεγάλη προκήρυξη για τις 1.116 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ – Δύο διαφορετικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη ΑΣΕΠ του 2019 μέχρι σήμερα για τις 1.116 μόνιμες θέσεις στην Υγεία.

Οι υπεύθυνοι αναμένουν καταιγισμό αιτήσεων και για αυτό ακριβώς το λόγο επελέγη η τακτική των δύο προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι με τη διπλή ημερομηνία θα μετριαστεί η πίεση στο ηλεκτρονικό σύστημα:

·        Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Τρίτη 9 Απριλίου μέχρι Τετάρτη 24 Απριλίου ώρα 14:00 μ.μ.

·        Για την κατηγορία ΥΕ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 2 Μαΐου μέχρι Παρασκευή 17 Μαΐου ώρα 14:00 μ.μ.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ολόκληρη τη δημοσιευθείσα προκήρυξη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ-2019