Δημοσιεύτηκε η μεγάλη προκήρυξη για τις 1.116 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ – Δύο διαφορετικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων