12 θέσεις για μόνιμες προσλήψεις στη Βουλή μέσω ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η Προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 12 θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας  τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα ΣΤ’ της Προκήρυξης.

Η έναρξη αιτήσεων έχει οριστεί για τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 ώρα 8:00 π.μ. και η προθεσμία λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου ώρα 14:00 μ.μ..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα για εκάστοτε θέση, θα υποβληθούν πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.  

Στη συνέχεια θα βρείτε όλη την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6/21-3-2019:

Προκήρυξη 1Κ-2019

Πηγή : dikaiologitika.gr