ΟΑΕΔ: 2 προσκλήσεις για 11.933 θέσεις ανέργων σε δήμους, περιβαλλοντικούς φορείς, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς