ΣΥΙΛΤΕ Νο 132. Οριστική ένταξη στην εθελούσια έξοδο μόνο εφόσον υπογραφεί η λύση σύμβασης εργασίας

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με την πρώτη αίτηση που υπογράψαμε για την εθελούσια έξοδο εκφράστηκε απλά η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία. Η οριστική ένταξη στη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή του συνολικού κειμένου της έγγραφης λύσης σύμβασης εργασίας, έτσι όπως αποστέλλεται από την Τράπεζα.

Γνωστοποιούμε σε κάθε συνάδελφο ότι η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποχρεωτική λύση της σύμβασης εργασίας. Όποιος συνάδελφός μας στο μεσοδιάστημα έχει αλλάξει γνώμη, δύναται να μην υπογράψει την έγγραφη λύση της σύμβασης εργασίας και να παραμείνει εργαζόμενος στην Τράπεζα.

Δημοσιοποιούμε το αυτονόητο γιατί δυστυχώς κάποια στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ισχυρίζονται επιτακτικά στους συναδέλφους μας ότι η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην εθελούσια έξοδο συνιστά αυτομάτως και παραίτηση. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι απόλυτα αναληθής και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Όποιος συνάδελφός μας το επιθυμεί, είτε για λόγους ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συμφέροντος, είτε γιατί επανεκτίμησε τα συνολικά δεδομένα της εθελουσίας εξόδου, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει κανονικά εργαζόμενος στην Τράπεζα και κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει αυτήν την επιλογή.

Συνιστούμε στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά και να μη δημιουργούν παρεξηγήσεις εκ του μη όντος. Επίσης, όποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει πρόβλημα σχετικά με την επιλογή του τον καλούμε να επικοινωνήσει με το Σύλλογό μας, να μας γνωστοποιήσει τις θέσεις και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και εμείς θα προβούμε σε άμεση ρύθμιση του θέματος. Επομένως, αβίαστα ο κάθε συνάδελφός μας, εφόσον επανεκτίμησε την απόφασή του, έχει τη δυνατότητα να πράξει σύμφωνα με ό, τι επιτάσσει το συμφέρον του.

Συνάδελφοι, από την αρχή της διαδικασίας της εθελουσίας εξόδου σας στηρίξαμε έμπρακτα με κάθε τρόπο. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και ολοκλήρωσή της και θα είμαστε στη διάθεσή σας για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ          Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ