ΣΥΙΛΤΕ Νο 132. Οριστική ένταξη στην εθελούσια έξοδο μόνο εφόσον υπογραφεί η λύση σύμβασης εργασίας