Μετά από επεισοδιακή εκδίκαση αναβλήθηκαν για τις 8.4.2019 οι δύο εφέσεις του ΤΑΠΙΛΤ σε βάρος της Alpha Bank για την απόδοση μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών